Pieturvieta zvejnieku sētā
Projekta mērķis ir sakārtot infrastruktūru izbūvējot automašīnu stāvlaukumu ar cieto segumu un izveidot ekskluzīvu zivju degustācijas vietu uz vecā zvejas kuģa, kas atrodas izcelts krastā pretī zivju veikalam, kā arī taciņu līdz upei kur iegādātās kūpinātās zivis varētu baudīt sēžot…
liedags
Projekta mērķis ir paplašināt esošo izbūvēto pieeju pie Baltijas jūras Grobiņas novada Medzes pagastā, paredzot takas pagarinājumu, vienas skatu platformas un nojumes izbūvi kāpu zonā. Realizējot mērķi tiks veicināta ilgtspējīga piekrastes zonas attīstība, kas realizējas samazinot antropogēno slodzi uz jutīgo…
pape
Projekta mērķis ir paplašināt un uzlabot Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojumu, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko piekļuves vietu Baltijas jūras pludmalei t.i. nobrauktuvi uz jūru Papes ciemā vietējiem iedzīvotājiem, zivsaimniecības uzņēmējiem, tūristiem, publiskās pludmales apsaimniekošanas vajadzībām, glābšanas un vides dienestiem, kā…
Esošajā benzīntankā Ģenerāļa Baloža ielā 33B, Liepājā ,izveidot elektrotransportlīdzekļu un citu elektroietaišu uzlādes staciju, kura tiks darbināta ar saules paneļu / bateriju palīdzību. Dotajā uzlādes stacijā var uzlādēt elektropiedziņas velosipēdus, invalīdu ratiņus/braucamos, mazās elektroiekārtas (mobīlais telefons, dators), kemperus u.c. ar…
pavilosta4-1200x800
Lai veicināt piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanu un publisku pieejamību, pārbūvēts šķūnis un izveidota lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcija. Projekta nosaukums: Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam Projekta īstenotājs: Pāvilostas novada pašvaldība Publiskais finasējums: 34965,00 € Projekta adrese: : Dzintaru…
pavilosta3-1200x800
Lai mazinātu antropogēno noslodzi un izveidotu pievilcīgu vidi iedzīvotājiem un tūristiem, izveidota pludmales infrastruktūra- koka laipas, soli, galdi, ugunskura vietas, gružu kastes, dušas kāju skalošanai, ģērbtuves, rotaļu elementi bērniem. Projekta nosaukums: Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales Projekta īstenotājs:…
plienkalni
Pielnkalnu ūdenskrātuves apkārtnē atjaunot esošos piebraucamos ceļus ar kopgarumu 280 m, kā arī uzstādīt jaunus infrastruktūras elementus – vienu gājēju laipu, vienu pontona platformu ar laipu, piecas ugunskura vietas un vienu nojumi malkas uzglabāšanai. Par projektu var lasīt arī portālā…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content