Pētījums par “Vietējās attīstības stratēģijas 2008.–2013. gadam” ieviešanu un rezultātiem”.
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” sadarbībā ar Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centru veica pētījumu par Biedrībām un Nodibinājumiem Liepājas rajona Partnerības darbības teritorijā: Biedrības un nodibinājumi Liepājas rajona partnerības teritorijā uz 2010. gadu. Liepājas rajona partnerība pateicas visiem par atsaucību un…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content