5. oktobris, 2023 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Dabas mājas izveide Zirgu salā

Vietējās rīcības grupas teritorijā tiks izveidots vienīgais Zinātnes un inovāciju centrs vides jomā, kurā plānots sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolēniem un citi interesentiem, atbilstoši savai vecuma grupai, sniegt informāciju un praktisku apmācību vides izglītībā, izmantojot Dabas mājas papildinošo vērtību- Liepājas ezeru un kanālu, kas to savieno ar jūru- praktisku nodarbību veikšanai.

Projekta mērķis: Izveidot Dabas māju, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru Liepājas Zinātnes un inovāciju centram vides jomā, kas veicinās, Liepājas ezera un Baltijas jūras vides resursu daudzveidības
apzināšanu, izpēti un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu.

Par projektu

Projekta nosaukums: Dabas mājas izveide Zirgu salā
Projekta numurs: 18-02-FL03-F043.0207-000006
Projekta finansējums: 270000.00 EUR
Projektu īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content