ik_asaritis1
Projekta ietvaros iegādāta automašīna, kas aprīkota ar aukstuma iekārtu/kameru, lai nodrošinātu klientiem produkcijas piegādi ar transportlīdzekli, kas specializēts pārvadāšanai atbilstošā temperatūrā (no +2˚C līdz +6˚C). IK “ASARĪTIS” nodarbojas ar piekrastes zveju, tīklu šūšanu un zivju kūpināšanu Nīcas pagasta Jūrmalciemā. Specializētais…
Katamarani_Water-Sladge_Liepaja_sia_Majoka1
SIA “MAJOKA” ir Liepājas piekrastes zvejniecības uzņēmums, kurš, meklējot pilnveidošanas un dažādošanas iespējas, 2021. gadā uzsāka īstenot projektu “Katamarānu (ūdens ragavu / ‘Water Sledge’) iegāde uzņēmuma darbības dažādošanai”. Projekta ietvaros iegādāti divi pilnībā aprīkoti ūdens katamarāni jeb “ūdens ragavas” (Water…
panelis
Projekta mērķis ir uzlabot ražošanas efektivitāti zivju produkcijai samazinot maksu par elektroenerģiju uzstādot saules fotovoltu paneļus ar 20 KW jaudu pie maksimālās intensitātes. Elektrība ir dārgākais, kas sadārdzina zivju produkcijas ražošanu (kūpināšanu, uzglabāšanu) zvejnieku saimniecībā KAIJA. Projekta nosaukums: Saules enerģija…
zivis
Projekta mērķis ir attīstīt jaunu (inovatīvu) pakalpojumu – svaigu zivju un to izstrādājumu interneta veikalu, izveidojot tā funkciju nodrošināšanai atbilstošu tīmekļa vietni, un radīt pievienoto vērtību zivsaimniecības produktiem to piegādes posmā, iegādājoties specializēto transportu, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, lai…
HCNO3145
Ēkas pārbūve zvejas inventāra uzglabāšanas un apstrādes vajadzībām, kā arī atsevišķas ēkas pārbūve zivju kūpināšanas vajadzībām un tam nepieciešamā inventāra iegāde. Zvejas inventāra apstrādes telpu ir mērķis aprīkot ar tīklu šūšanas mašīnu un darba galdu. Zivju kūpināšanas ēku ir mērķis…
ergli
Projekta mērķis ir veicināt kempinga “Ērgļi” saimniecisko izaugsmi un konkurētspēju iegādājot jaunus pamatlīdzekļus. Problēma – kempingam pieejamais materiāli tehniskais nodrošinājums ir pietiekams, lai tūristiem piedāvātu tradicionālos tūrisma pakalpojumus. Bet, ievērojot kempinga atrašanās vietu – 900 metru attālumā no atklātās Baltijas…
laiva-maja
Peldbūve – peldoša pirts ar atpūtas un brīvā laika pavadīšanas telpām. Papildus pirtij un telpām paredzēta arī baļla, kurā varēs baudīt ūdens procedūras. Projekta nosaukums: Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos Projekta īstenotājs: SIA HouseBoat Publiskais finasējums: 35000,00 € Projekta adrese:…
aisbergs
Iegādāta moduļa tipa ēku, kurā ierīkota tīklu darbnīca-noliktava, lai veiktu zvejas rīku remontu un jaunradi (tīklu šūšana, murdu šūšana). Projekta nosaukums: Tīklu darbnīcas-noliktavas izveide Projekta īstenotājs: SIA “AISBERGS JV” Publiskais finasējums: 14210,41 € Juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas…
piejura-1200x800
Projekta mērķis ir iegādāties atsevišķus papildus pamatlīdzekļus, lai uzsāktu jaunu produktu jaunā iepakojumā ražošanu – zivju burgeri ar pildījumu un bez pildījuma, iepakojot termoformas iepakojumā. Projekta rezultāts – jauns produkts un jauns iepakojums. Papildus varēs uzsākt to eksportu uz Japānu…
pavilosta2-1200x800
Projekta mērķis ir radīt pievienoto vērtību SIA “AJA 3” zivsaimniecības produktiem to piegādes posmā, iegādājoties specializēto transportu, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, lai noteiktā laikā, apjomā un kvalitātē spētu piegādāt svaigās zivis gala pircējiem par maksimāli iespējamo preces cenu, tādējādi…
pavilosta-1200x800
Projekta mērķis ir mazināt sezonālo un meteoroloģisko ietekmi uz zvejniecības nozari, dažādojot uzņēmuma saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un paaugstinot drošības standartus strādājot jūrā, nodrošinot savā īpašuma esošo 3 zvejas kuģu kvalitatīvu remontu, kā arī piedāvājot novada teritorijā plašu laivu/kuģu remonta…
liepaja-1200x800
mērķis: Jūras Velocepe – makšķerēšana jūrā no krasta, labākas copes vietas meklējot ar velosipēdu braucot pa piekrasti no Liepājas līdz Jūrmalciemam. Velosipēdi pielāgoti makšķernieku ērtībām. Papildus velosipēdiem, ir iespēja arī iznomāt nepieciešamos makšķerēšanas rīkus. Projekta nosaukums: Jūras Velocope Projekta īstenotājs:…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content