5. oktobris, 2023 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos

Projekta galvenais mērķis ir šobrīd degradēto automašīnu stāvlaukumu pārbūvēt par ainaviski pievilcīgu, sakārtotu, vides resursu saudzējošu un ilgtspējīgi funkcionējošu. Sekojoši, projekta ietvaros praktiski un mērķtiecīgi īstenot tādus teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kuri vairākkārt izcelti Bernātu dabas parka dabas aizsardzības plānā un kuri būtiski samazinās šobrīd ļoti augsto antropogēno slodzi uz kāpu un mežu biotopiem konkrētajā teritorijā, saglabās un aizsargās bioloģisko daudzveidību dabas parkā “Bernāti”, vienlaikus nodrošinot teritorijas funkcionalitāti un tās rekreatīvā resursa apdomīgu, saudzējošu izmantošanu.

Projekta rezultatīvais/izmērāmais mērķis: pārbūvēts melnā seguma stāvlaukums ~1185 kvadrātm. platībā, tualete ar 2 kabīnēm (1 no tām ar vides pieejamību), 4 apgaismojuma hibrīda sistēmas, 3 videonovērošanas kameras.

Projekta galvenās mērķa grupas ir ģimenes ar bērniem, apkārtējo pagastu un arī Liepājas pilsētas iedzīvotāji, kā arī vasaras sezonā ļoti izteikti ārzemju tūristi/tūristu grupas (visvairāk lietuvieši). Tāpat šo stāvlaukumu ļoti bieži tūrisma sezonā izmanto kemperi. Stāvlaukuma noslogojums nav zems arī ziemas mēnešos, jo šajā laikā Bernātu mežs ir ļoti pieprasīts ziemas izklaidēm (slēpošana, šļūkšana pa kalniņiem u.tml.).

Par projektu

Projekta nosaukums: Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos
Projekta numurs: 19-02-FL03-F043.0207-000001
Projekta finansējums: 55331.65 EUR
Projektu īstenojis: Nīcas novada pašvaldība (projekts īstenots pirms novada reformas)

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content