2020. gada 7.jūlija biedru kopsapulces prezentācijas un pašnovērtējuma anketa: Liepājas rajona partnerības biedru kopsapulce Kopsapulce 2020 VRG pašnovērtejuma anketa
Pārskats par projektiem 2017 – skatīt » Statūtu grozījumi 2018 – skatīt » Biedrības “Liepājas rajona partnerība” kopsapulce 2018 – skatīt » Zanes Gustas prezentācija – skatīt »
Drubes novada prezentācija – skatīt » Grobiņas novada prezentācija – skatīt » Initas Ates prezentācija – skatīt » LLKC Liepāja prezentācija – skatīt » Nīcas novada prezentācija – skatīt » Pārskats pār EZF projektiem – skatīt » Pāvilostas novada prezentācija…
Semināra “LEADER programma – dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem laukos” prezentācijas. Seminārs notika 2013.gada 27.februārī. LEADER 2013; Projektu iesnieguma veidlapa 6.1. – 6.2. aktivitātēm aizpildīšana; Projektu iesnieguma veidlapa 6.1. – 6.2. aktivitātēm.
Aizputes novads: Realizētie projekti Aizputes novadā Biedrība “Darīsim paši”: ELFLA projektu top 5 Biedrība “Seši krasti”: Biedrība “Seši krasti” Saldus rajona attīstības biedrība: LEADER projektu piecinieks 2012. gadā Grobiņas novadas: LEADER un Rīcības programmas TOP projekti Grobiņas novadā Inita Ate:…
Aigars Laugalis – Informācija par EZF ieviešanu un ieskats EJZF 2014-2020; Sanita Astiča – Kurzemes piekrastes attīstība (apskats pagātnē un ieskats nākotnē); Ingus Purgalis – Baltijas jūra. Ilgspējīga jūras ekosistēms = ilgtermiņa resurss; Urszula Budzich-Szukała – European Fisheries Fund Axis…
Semināra datums: 2012.gada 14.marts.LEADER programma – lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. 2012. gada 14. marts. LEADER programma – lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana vietējās attīstības stratēģijas teritorijā; Nr. 783 maksājumi LEADER; 3.1. – 3.2.. projektu…
Aizputes novada prezentācija Durbes novada prezentācija EZF Papes dabas parka fonds Grobiņas novada prezentācija Initas Ates prezentācija Ligitas Laipenieces prezentācija LLF kompetences prezentācija Nīcas novada prezentācija Pāvilostas novada prezentācija Priekules novada prezentācija Vaiņodes novada prezentācija VLT prezentācija Andras Karlsones prezentācija…
2011. gada 30. marta kopsapulces prezentācija – 2010. gada darbības un finanšu pārskats Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta realizācija “Liepājas rajona partnerības” teritorijā 2010. gadā
“Rīcības programmas EZF atbalsta realizācija “Liepājas rajona partnerības” teritorijā
Seminārs potencialājiem projektu iesniedzējiem ELFLA Prezentācija MK noteikumi Nr. 33
Oga Kodols Utenos regiono vietos veiklos grupe Tadaiķi – Saldus LEADER ieviešana Latvijā – līdzšinējie sasniegumi un nākotnes izaicinājumi LEADER – pieeja kā pozitīvs impulss lauku attīstībai LSK – Sociālo, veselības un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana partnerības teritorijā Tradīcijas un bizness…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content