5. oktobris, 2023 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Rucavas ēkas “Centra dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai

Projekta mērķis ir Rucavas novada domei piederošās ēkas “Centra dzirnavas”, Kad. Nr. 64840080493001, vienkāršota atjaunošana, izveidojot to par Rucavas sabiedrisko centru, paredzot tur ekspozīcijas telpas Rucavas amatnieku un mākslinieku darbu izvietošanai, pasākumu telpas dažādu kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšanai, sadarbojoties arī ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, kas veicinātu jūras piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanu, veicinātu tā popularizēšanu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem ne tikai Rucavas novada piekrastes ciemos, bet arī novada administratīvajā centrā. Veidojot šo ēku kā sabiedrisko centru, vasaras sezonā tas kalpotu arī kā tūrisma informācijas centrs, kurā būtu iespējams saņemt informāciju par Rucavas novada zvejas un kultūras tradīcijām un apskates objektiem. Sadarbojoties ar ēkā “Dzintarvēji” izvietoto sabiedrisko un tūrisma centru Papē, “Centra Dzirnavas” ēkā papildus ekspozīcijām par zivsaimniecības un piekrastes tradīcijām, ēkas 2.stāvā tiktu organizēti kino vakari par Rucavas kultūrvēsturisko mantojumu un citām sabiedrībai interesējošām tēmām.

Par projektu

Projekta nosaukums: Ēkas “Centra dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai
Projekta numurs: 18-02-FL03-F043.0207-000004
Projekta finansējums: 58114.29 EUR
Projektu īstenotājs: Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content