Projektu iesniedzējiem

Visa svarīgā informācija, lai ieniegtu projektu.

ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (2023-2027)

Uzzināt vairāk

EJZAF

Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (2023-2027)

Uzzināt vairāk

SVVA

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija (2023-2027)

Uzzināt vairāk