ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai 2015–2020

EJZF

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 2015–2020

Stratēģija

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija