5. oktobris, 2023 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā

Projekta mērķis ir veikt Liepājas pludmales degradētās teritorijas revitalizāciju un publiskās pamatinfrastruktūras izbūvi kūrorta zonas teritorijas pieejamības veicināšanai, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot vides resursu saglabāšanu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo attīstību. Īstenojot projektu, tiks mazināta vidi degradējošā antropogēnā ietekme uz kāpu biotopiem Roņu ielā, veicināta kopējās vides un pilsētvides kvalitātes uzlabošanās un palielināta aktīvās atpūtas iespēju daudzveidība pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Veicot ieguldījumus publiskās ārtelpas infrastruktūrā, tiks izveidota labiekārtota vieta atpūtai un rekreācijai, sakopts un saglabāts dabas mantojums un veicināta Liepājas tūrisma kopējā attīstība. Papildus, veicot degradētās teritorijas revitalizāciju un publiskās pamatinfrastruktūras attīstību, tiks veicināta uzņēmējdarbība, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Par projektu

Projekta nosaukums: Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā
Projekta numurs: 20-02-FL03-F043.0207-000004 
Projekta finansējums: 212500.00 EUR
Projekta iesniedzējs:  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content