dunes-1936086_960_720
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 23.septembra-23.oktobrim 10.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: M3/R1 – Atbalsts…
accounting-analytics-balance-black-and-white-209224
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 4.janvāra līdz 2021. gada 4. februārim. 8. kārtā…
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gadā no 29. maija līdz  29. jūnijam. 7. kārtā pieejamais…
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju…
Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Valsts un Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. Iepazīties ar pilnu dokumentu.
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content