EJZAF ir Eiropas savienības (ES) fonds, kas darbojas no 2021. līdz 2027. gadam. Tas ES budžeta finanšu resursus novirza ES kopējās zivsaimniecības politikas (KZP), ES jūrlietu politikas un ES Starptautiskās okeānu pārvaldības darbakārtības atbalstam. Tas sniedz finansiālu atbalstu novatoriskiem projektiem, kurus izstrādā, lai nodrošinātu ūdeņu un jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tas palīdz sasniegt mērķus, kas izvirzīti ES vides un klimata rīcībpolitikas ceļvedī “Eiropas zaļais kurss”.

Avots ec.europa.eu (2024. gada 31. janvāris)