Brauciens uz Lībiešu krastu 29. septembrī

Rudens ir laiks, kad var atskatīties uz vasarā paveikto un plānot darbus nākošajam gadam. Projekta "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās” Nr. 19-00-F043.0443-000001aicinām pieredzes braucienā 29. septembrī uz Lībiešu krastu, kur apciemosim vietējo kopienu iniciētus projektus Kolkā, Mazirbē, Pitragā, Tārgalē un Jūrkalnē, kā arī turpināsim izzināt #viedaisciems attīstības iespējas piekrastē. Pieredzes braucienu koordinēs Ziemeļkurzemes biznesa asociācija. Kad: 29. septembrī. Pieteikš...
Lasīt visu

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 7. projektu konkursa kārtas rezultātu kopsavilkums

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” 2014.- 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 7. projektu konkursa kārtas rezultātu kopsavilkums. Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2020. gada 29. maija līdz 29. jūnijam. M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības...
Lasīt visu

Konference par alternatīvas enerģijas risinājumiem mazās mājsaimniecībās

Starptautiskā LEADER projekta “OFF GRID: Atjaunojamā enerģija DARI PATS” ietvaros, mūsu partneri organizē konferenci par atjaunojamo energu resursu izmantošanu Latvijā. Konference notiks 7. augustā pulksten 14.00 Zadiņos, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā. Pieteikšanās uz konferenci līdz 1. augustam, rakstot uz e-pastu: ints.mednis@lrpartneriba.lv. Programmu var arī lejupielādēt PDF fomātā.
Lasīt visu

Noslēgusies projektu iesniegšana

Ir noslēgusies projektu iesniegšana Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 7.projektu konkursa kārtā. Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2020. gada 29. maija līdz 29.jūnijam. M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē. Pieejamais finansējums: 300 000 EUR Iesniegti 9 projektu pieteikumi par kopējo summu 384 026,53 EUR M3/R2 – Atbalsts vides resu...
Lasīt visu