vejzivs
Liels paldies Jānim Pētermanim (Zvejnieku saimniecības “Kaija” kuģa kapteinim), kurš kopā ar Kasparu Godu devās pēc loma. Kā arī īpašs paldies viesu mājas ”Zvilnis” zivju kūpinātājam Dzintaram Zamarītim par dalīšanos savā pieredzē zivju kūpināšanas tehnikā. Paldies arī horeogrāfam Agrim Daņiļēvičam…
Screenshot 2021-06-07 at 00.43.51
Sižets par “Liepājas rajona partnerības” realizētajiem projektiem.
Screenshot 2020-06-15 at 11.51.05
SVVA stratēģija paredz atbalstīt uzņēmējdarbību – tūrisma attīstībā, ražošanā un pakalpojumu sniegšanā. Šajā video sižetā iepazīstinām ar uzņēmējdarbību Nīcas novadā un Liepājas pilsētā.
Screenshot_5
Video sižets par “Liepājas rajona partnerību” un uzņēmējdarbības projektiem, īstenojot SVVA stratēģiju partnerības teritorijā. Fragments no raidījuma “Veiksmīgs Uzņēmējs Latvijā”.
Viens no partnerības darbības stratēģiskajiem mērķiem ir “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējigas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā”. Izmantojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 2015.-2020. gada plānošanas periodam, īstenoti daudzi…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content