Sākums » Sadarbības projekti » Piekrastes zvejas gudrības

Piekrastes zvejas gudrības

Apstiprināts Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) starpteritoriju sadarbības projekts “Piekrastes zvejas gudrības”

Trīs vietējās rīcības grupas – “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Liepājas rajona partnerība” un "Talsu rajona partnerība” uzsāk īstenot (EJZF) sadarbības projektu "Piekrastes zvejas gudrības”. Projekta mērķis ir veicināt piekrastē dzīvojošo jauniešu izpratni un zināšanas par piekrastes zvejniecību Baltijas jūrā, kas sekmēs jūras profesiju izvēli piekrastes skolēnu vidū un veicinās pozitīvu, harmonisku zināšanu prasmju pārnesi no pieredzējušiem piekrastes zvejniekiem uz jauno paaudzi. P...
Lasīt visu
bike seat