5. oktobris, 2023 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Laivu piestātnes izveide Papes kanālā

Projekta mērķis ir Rucavas novada domes teritorijai “Dzintarvēji” pieguļošās teritorijas kad.nr. 6484011031 esošās laivu piestātnes paplašināšana, lai saglabātu piekrastes zivsaimniecības un zvejniecības tradīcijas, veicinātu vides resursu izmantošanu, kā arī, lai paplašinātu pakalpojumu klāstu aktīvā tūrisma cienītājiem, zvejniekiem un citiem interesentiem, nodrošinot bezmaksas piekļuvi un uzlabotu laivu ielaišanas iespējas Baltijas jūrā.

Par projektu

Projekta nosaukums: Laivu piestātnes izveide Papes kanālā
Projekta numurs: 20-02-FL03-F043.0207-000006
Projekta finansējums: 18307.30
Projektu iesniedzis: Rucavas novada pašvaldība (projekts realizēts pirms novada reformas)

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content