23. janvāris, 2019 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Baltijas jūras piekrastē Grobiņas novada Medzes pagastā

Projekta mērķis ir paplašināt esošo izbūvēto pieeju pie Baltijas jūras Grobiņas novada Medzes pagastā, paredzot takas pagarinājumu, vienas skatu platformas un nojumes izbūvi kāpu zonā. Realizējot mērķi tiks veicināta ilgtspējīga piekrastes zonas attīstība, kas realizējas samazinot antropogēno slodzi uz jutīgo Baltijas jūras kāpu zonu. Līdz ar to Grobiņas novada iedzīvotāji, makšķerēšanas entuziasti, kā arī tūristi varēs piekļūt zivsaimniecībai un rekreācijai nozīmīgajai vietai – Baltijas jūrai, nedegradējot apkārtējo vidi, jo cilvēku plūsma tiks novirzīta uz izveidoto taku tīklu.

Projekta nosaukums: Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Baltijas jūras piekrastē Grobiņas novada Medzes pagastā
Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 18 470,14 €
Projekta adrese: “Liedagi”, Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV-3430
Kontaktpersona: Maira Melvere, t. 29384024

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content