Maija un jūnija mēneša zivs projektā “Zivju sezona” ir apaļais jūrasgrundulis.

Maija un jūnija mēnesī projektā Zivju sezona zivs ir apaļais jūrasgrundulis.Šodien (video tapšanas brīdī) mēs atrodamies Liepājas rajona partnerības teritorijā, Liepājā ir viena no lielākajām grunduļu nozvejām visā piekrastē.

Liels paldies piekrastes zvejniekiem par atļauju ielūkoties viņu ikdienā. Īpašs paldies Dzintaram Ziemelim, Jānim Freimanim un Rolandam Salmišķim, kā arī paldies Sandrai Cīrulei par savu zināšanu nodošanu Kasparam Godam un projekta sekotājiem.

Fotogalerija

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content