Sveiki visiem, kam Pape sirdī!

Daudz ir diskutēts un sapņots par Papes ciema simbolikas nepieciešamību kā ciema atpazīstamības simbolu, bet vienmēr šis jautājums tika nolikts malā kā ne tik svarīgs. Šobrīd projekta “Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās”/Nr. 19-00-F043.0443-000001/ biedrība “Liepājas rajona partnerība” un nodibinājums “Kuršu inicatīvu fonds” izsludina aptauju par Papes ciema simbolikas izveidi, kas būs šīs unikālās piekrastes vietas identitātes un vienotības zīme.

Ar nolikumu par PAPES ciema vizuālās identitātes – ģerboņa un karoga skiču izstrādi var iepazīties te.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content