Iepazīsti piektasti ar ritdienu!

https://youtube.com/watch?v=EcKHMlOi1wo%3Fsi%3DaPbdmSTGxp1_mAJ5

“Piekraste. Zivsaimniecība. Iespējas.” Projekta Nr. 23-00-F043.0442-000001 Biedrības “Liepājas rajona partnerība” starpteritoriālais sadarbības projekts.

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir projekta vadošais partneris Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā “Sadarbības pasākumi” projektā “PIEKRASTE. ZIVSAIMNIECĪBA. IESPĒJAS.”

Projekta īstenošanā ir iesaistītas Baltijas jūras Latvijas piekrastes vietējās rīcības grupas (VRG): “Liepājas rajona partnerība” – projekta vadošais partneris, “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Jūras zeme”, “Talsu partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”.

Projekta mērķis: Veicināt sadarbību starp piekrastes zivsaimniecībā nodarbinātajiem un sniegt sabiedrībai informāciju par iespējām Baltijas jūras Latvijas piekrastē.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content