15. marts, 2021 – Jūra visu gadu

Sadarbības projekts “JŪRA VISU GADU – Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana”

Sadarbības projekta “JŪRA VISU GADU – Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 20-00-F043.0442-000002 mērķis ir īstenot aktivitātes, kas piejūras teritorijām veidotu reputāciju kā izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un tūrismam visa gada garumā.

Caur pejūras dzīves stila popularizēšanas kampaņu, kas tiks papildināta ar praktiskām, kapacitāti stiprinošām aktivitātēm, ilgtspējīgu tūristu un vietējo iedzīvotāju piesaistes aktivitāšu izveidi katrā teritrijā. Sadarbības projekta mērķis ir:

  1. Palielināt to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas apmeklē piejūru nesezonā, tādā veidā stiprinot vietējo ekonomiku;
  2. Palielināt vietējo uzņēmēju, īpaši tūrisma uzņēmēju iespēju gūt peļņu nesezonā;
  3. Palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas vēlas piekrastē deklarēt savu patstāvīgo dzīves vietu vai uzsākt uzņēmējdarbību;
  4. Vairot inovatīvu vissezonas pakalpojumu klāstu piekrastē;
  5. Veicināt līdz šim mazāk populāras piekrastes vietas un pakalpojumu sniedzējus;
  6. Veicina piekrastes iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīves vietai.

Projekta laikā tiks veicināta dažādu piekrastes Vietējo Rīcības grupu darbības teritoriju iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbība un savstarpējā atpazīstamība.

Mūsu partnerības teritorijā projekta norises vieta būs Ziemupes Ziemassvētku vecīša un rūķu atpūtas vietas popularizēšana un attīstības veicināšana.

Projekta īstenošanā ir iesaistītas visas Latvijas Piekrastes Vietējās Rīcības grupas: “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Jūras zeme”, “Talsu rajona partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un “Liepājas rajona partnerība”.

Projekta laikā tiks īstenotas tādas aktivitātes kā kapacitātes stiprināšanas pasākumi piekrastes uzņēmumi, Digitālā komunikācijas kampaņa un īstenotas visamaz 6 POP- UP aktivitātes visā piekrastē.
Projekta norisēm varēs sekot partneru mājas lapās, kā arī projekta izveidotajā Facebook lapā.
Projekta kopējais finansējums ir 96280 EUR un to finansē un atbalsta Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds.
Projekts norisināsies līdz 2021. gada 31. decembrim.
Eiropas Savienības EJZF fonda vietne te: ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content