Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » Kāp kalnā Nīcas sporta hallē!

Kāp kalnā Nīcas sporta hallē!

Iegādāta un uzstādīta alpīnisma siena Nīcas jaunajā sporta hallē. Projekta tiešie labuma guvēji būs visi Nīcas novada iedzīvotāji vecumā no 5 gadiem līdz vecumam, kurā veselība atļauj nodarboties ar šāda veida aktivitātēm, aptuveni 2000 iedzīvotāji.

Projekta nosaukums: Kāp kalnā Nīcas sporta hallē!
Projekta īstenotājs:Nīcas novada dome
Publiskais finasējums: 11889,90 €
Projekta adrese: Skolas iela 14, Nīca, Nīcas novads
Kontaktpersona: Dina Tapiņa, tālr.: 26112452

priekule-1200x800