6. janvāris, 2022 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Uzņēmuma SIA “Jums garšos” kafejnīcas moduļa izbūve

Par projekta mērķi tiek izvirzīts kvalitatīvu darba apstākļu radīšana uzņēmuma darbiniekiem, esošo un potenciālo klientu pilnvērtīga apkalpošana, palielināt klientu apkalpošanas kapacitāti, nodrošināt patstāvīgu darba laiku visās sezonās, ēdināšanas pakalpojumu sortimenta dažādošana, jaunu ēdināšanas pakalpojumu un produktu ieviešana.

Lai sasniegtu projekta mērķi, ir nepieciešams izveidot patstāvīgu ēku, terasi, ventilācijas un rekuperācijas sistēmu izrietot no nomas līguma noteiktās platība 150m2. Līdz 2020. gada vasaras sezonai ir plānota kafejnīcas moduļa ēkas uzstādīšana, terases, ventilācijas un rekuperācijas sistēmas izveide, modulī tiks izvietoti esošie uzņēmuma pamatlīdzekļi, tādējādi ļaujot uzņēmumam sasniegt izvirzīto projekta mērķi.

Par projektu

Kontaktpersonas: Igors Amontovs un Gita Amontova
Kontakttālrunis: 29635676
E-pasta adrese: gitamangarso@gmail.com
Adrese: Lielā iela 6A, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., p.n. Grobiņa, LV-3430
Projekta nosaukums: Uzņēmuma SIA “Jums garšos” kafejnīcas moduļa izbūve
Projekta numurs: 19-02-AL13-A019.2103-000018
Publiskais finansējums: 35000.00 EUR

Atrašanās vieta

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content