6. februāris, 2023 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Rikšiem bērīt’ es palaidu!

Projektā ”Rikšiem bērīt’ es palaidu!” uzņēmums ir iegādājies divvietīgu zirgu pārvadājamo piekabi, vieglās automašīnas piekabi, karietes tipa ratus un kamanas, aizjūgu divjūgam un speciālās zirgu gumijas botiņas.

Projekts īstenots biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projekta realizēšanai saņemts 70% ELFLA publiskais finansējums – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekts realizēts ar mērķi paplašināt tūrisma, atpūtas un komunikācijas iespējas saistībā ar zirgu pajūgu un ar projekta palīdzību plānots attīstīt izklaidi un atpūtu tieši saistībā ar braucieniem pajūgos un pakalpojuma nodrošināšanu pie klienta vai klienta izvēlētā vietā jebkur Dienvidkurzemes novadā.

Par projektu

Kontaktpersonas: Līga Kučina
Kontakttālrunis: 26855276
E-pasts: kucina.liga@gmail.com
Adrese: Namejs, Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., p.n. Nīca, LV-3473
Projekta nosaukums: Rikšiem bērīt’ es palaidu!
Projekta numurs: 22-02-AL13-A019.2103-000003
Projekta kopējās izmaksas: 33146.60 EUR

Projekta īstenošanas vieta

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content