9. februāris, 2023 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

POP-UP kempinga izveide

Pateicoties ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros Liepājas rajona partnerība organizētajam atklātajam projektu iesniegumu konkursam, SIA “PP Camp” ir izdevies īstenot projektu “POP-UP kempinga izveide”, kura ietvaros iegādātas 5 zvanu teltis un vismaz 20 guļvietu nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums.

Projekta mērķis: izveidot POP-UP jeb pārvietojama kempinga pakalpojumu, iegādājoties un aprīkojot 5 zvanu teltis.

Par projektu

Kontaktpersonas: Aigars Kārkliņš
Kontakttālrunis: 28892676
E-pasts: popupkempings@gmail.com
Adrese: Ālandes iela 29, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., p.n. Grobiņa, LV-3430
Projekta nosaukums: POP-UP kempinga izveide
Projekta numurs: 22-02-AL13-A019.2103-000023
Projekta kopējās izmaksas: 4455.50 EUR

Atrašanās vieta

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content