19. janvāris, 2022 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Ogu un augļu pārstrāde saimniecībā “Dorupnieki”

Projekta mērķis ir ieviest lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādes iespējas saimniecībā “Dorupnieki”. Lai to panāktu jāsasniedz šādi uzdevumi:

  1. Veikt esošās saimniecības ēkas atjaunošanu (projekta izmaksu neattiecināmā daļa);
  2. Izbūvēt sanmezglu ar dušu, izlietni, klozetpodu, kā arī pieejamu silto un auksto ūdeni (projekta neattiecināmā daļa);
  3. Pievilkt jaunu elektrības kabeli no esošās saimniecībai piederošās sadalnes līdz saimniecības ēkai, kur plānota ogu un augļu pārstrāde ~ 30 m (projekta neattiecināmā daļa);
  4. Iegādāties 1 (vienu) aukstuma kameru produktu uzglabāšanai (projekta attiecināmā daļa);
  5. Iegādāties 1 (vienu) žāvēšanas iekārtu ogu un augļu žāvēšanai (projekta attiecināmā daļa);
  6. Iegādāties 1 (vienu) sulas spiedi ogu un augļu pārstrādei (projekta attiecināmā daļa)
  7. Reģistrēt saimniecisko darbību PVD un uzsākt ražošanu, tā kāpinot apgrozījumu;
  8. Sezonas laikā, kā arī pārstrādes procesā, piesaistīt jaunu darbinieku, tā dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem iegūt darba iespējas;
  9. Uzsākt iegūto primārās produkcijas izpēti, sadarbojoties ar zinātniskām institūcijām.

Par projektu

Kontaktpersona: Maira Melvere
Kontakttālrunis: 29384024
Adrese: Dorupnieki, Bārtas pag., Dienvidkurzemes nov., p.n. Bārta, LV-3482
Projekta nosaukums: Ogu un augļu pārstrāde saimniecībā “Dorupnieki”
Projekta numurs: 19-02-AL13-A019.2103-000025
Publiskais finansējums: 10128.43 EUR

Atrašanās vieta

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content