11. jūlijs, 2018 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Nīcas siers

Izveidota siera ražotne, kura balstīta uz jaunām zināšanām un prasmēm, tādējādi sekmējot vietējo resursu maksimālu un produktīvu izmantošanu, radot pēc iespējas augstāku pievienoto vērtību. Projekta rezultātā paredzēts ražot klasisko puscieto “Gouda” tipa sieru un neizmantot ne konservantus, ne mākslīgās piedevas, jo siera gatavojamais katls tiks savienots ar slaukšanas iekārtu, līdz ar to tajā nonāks tikko no govs slaukts piens. Tas nebūs ne pasterizēts, ne dzesēts, tādējādi iegūstot augstvērtīgāku produktu.

Projekta nosaukums: Kempinga “Nīcas siers”
Projekta īstenotājs: SIA Nīcas siers
Publiskais finasējums: 28000,00 €
Projekta adrese: Sapati – 1, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., p.n. Nīca, LV-3473
Kontaktpersona: Mārtiņš Sīlis t. 29233001

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content