18. februāris, 2019 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Mājražošanas gaļas pārstrādes ceha “Kalniņkalni 1” izveide

Projekta mērķis ir izveidot mājražošanas gaļas pārstrādes cehu īpašumā “Ceptuve”, Vērgales pagastā. Tiks ražoti gaļas konservi ar gaļas saturu ne mazāk kā 70%. Sniegts pakalpojums medniekiem – medījumu gaļas pārstrāde, konservēšana. Pakalpojums mājsaimniecēm – ziemas krājumu konservēšana.

Projekta nosaukums: Mājražošanas gaļas pārstrādes ceha “Kalniņkalni 1” izveide
Projekta īstenotājs: SIA KALNIŅKALNI 1
Publiskais finasējums: 49000,00 €
Projekta adrese: “Kalniņi”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., p.n. Vērgale, LV-3463
Kontaktpersona: Ojārs Osis. t. +371 29124320

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content