16. februāris, 2023 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Lāzertaga pakalpojuma attīstība Grobiņā

Ir izveidota pamatbāze ar kuru varam nodrošināt dažādus pasākumus telpās kuras nomājam, kā ari ārpus telpām, jeb kur citur. Ir izveidota pašiem sava ekipējuma remonta darbnīca un dēļ tā neesam atkarīgi no citiem. Uz doto brīdi viens no darbiniekiem ir iestājies sporta trenera kursos, lai pēc kursu beigšanas mēs varētu nodrošināt kvalitatīvāku pasākumu norisi, kā arī varētu sākt veidot pulciņus un lāzertaga komandas, dienas nometnes, turnīrus starp Liepājas un Kurzemes reģiona skolām, saliedēšanās pasākumus pieaugušajiem, atvērtās spēles. Veicināt dažādošanu, SIA HB LazerTag uzņēmuma attīstīšanu, kā arī darba vietu radīšanu. Jauna pakalpojuma piedāvājums novadā nesīs jaunu pienesumu ekonomiskajā attīstībā, veicinot tūristu pieplūdumu novadam. Paredzamais laukums atradīsies Dienvidkurzemes novadā, Grobiņā “Pārslās”, kas ģeogrāfiski ir ļoti labā un pieejamā vietā starp Grobiņu un Liepāju.

Lāzertags ir šaušanas sporta veids, kurš veicina aktīvu dzīves veidu un veselībai nesagādā nekādas problēmas, kā tikai to uzlabo. Lāzertagā tiek izmantoti IR signāli, kas ir tādi paši kā televizora pultij un tie ir veselībai nekaitīgi. Tas ir iemesls, kāpēc lāzertags vispār netiek uzskatīts par kaitīgu sporta veidu, jo netiek ne videi, ne cilvēkam, ne kādam citam nodarīts kāds kaitējums. Lāzertagā ir tageris (ierocis) un galvas apsējs. Lai sašautu pretinieku ir jātrāpa pa pretinieku galvas apsēju, kurā ir uztvērēji, lai uztvertu šāvienu no cita ieroča. Trāpījuma brīdī galvas apsējs iedegas un nosūta signālu uz ieroci, ierocis tālāk paziņo par trāpījumu. Šāviena skaņu simulē tumbiņa, kura ir ievietota ierocī.

Par projektu

Kontaktpersonas: Helvijs Vicivskis
Kontakttālrunis: 20315154
E-pasts: helvijsvic@inbox.lv
Adrese: Pārslas, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., p.n. Grobiņa, LV-3430
Projekta nosaukums: SIA HB Lazertag pakalpojuma attīstība Grobiņas novadā
Projekta numurs: 20-02-AL13-A019.2103-000011
Projekta kopējās izmaksas: 15606.33 EUR

Projekta īstenošanas vieta

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content