6. janvāris, 2022 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Kaņepju eļļas ražošana Nīcā

Projekta idejas pamatā ir plāns attīstīt auksti spiestas eļļas (tehnoloģija “virgin oil”) no kaņepju sēklām ražotni. Papildus ir plānots turpināt primāro lauksaimniecību, tādējādi, daļēji sevi nodrošinot ar izejvielām un veicot biznesa risku diversifikāciju. 

Ar šo projekta pieteicējs – SIA “Stūri 2” – Nīcas novada Nīcas pagasta “Atmodu” īpašumā, liekot lietā iegūtās zināšanas un pieredzi, vēlas uzsākt jauna produkta (t.sk. arī visas VRG teritorijas ietvaros) – auksti spiestas kaņepju eļļas – ražošanu, tādējādi attīstot arī sevis saražoto lauksaimniecības produktu – kaņepju sēklu – pārstrādi un to realizēšanu tirgū. Šādi tiks sasniegts arī paša projekta iesniedzēja galvenais uzņēmējdarbības mērķis: radīt jaunus, veselīgus un pieprasītus produktus, kā arī attīstīt savu darbību. Lai realizētu šo projektu, tā iesniedzējs ir plānojis iegādāties vairākus, uzņēmuma vajadzībām pielāgotus pamatlīdzekļus – kas kopā veido vienotu kaņepju sēklu eļļas aukstās spiešanas līniju apvienotu ar kaņepju proteīna un miltu ražotni.

Par projektu

Kontaktpersona: Kaspars Mežabraksis
Kontakttālrunis: 28808260
E-pasta adrese: kaspars@bhc.lv
Adrese: Atmodas, Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., p.n. Nīca, LV-3473
Projekta nosaukums: SIA STŪRI 2, Kaņepju eļļas ražošana Nīcā
Projekta numurs: 19-02-AL13-A019.2103-000003
Publiskais finansējums: 21000.00 EUR

Atrašanās vieta

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content