Itālijas garša Kurzemē

Projekta mērķis izveidot picēriju,tā piedāvājot jaunu produktu VRG teritorijā, iesaistot vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus ekonomisko jautājumu risināšanā,lai pilnveidotu un palielinātu reģiona konkurētspēju.Radītais produkts ir vērsts uz reģiona piedāvājuma klāsta paplašināsānu un attīstīšanu,veicinot mazo uzņēmumu attīstību un darbības dažādošanu,kas balstīta uz vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu nostiprināšanu un atjaunošanu,kā arī nodarbninātības paaugstināšanu VRG teritorijā. Šis ir neliels ģimenes uzņēmums, kur tapšanā un darbības procesā iesaistīti visi ģimenes locekļi, kurš radīts ar mīlestību, kur attīstības process notiek vēl aizvien un tiek papildināta ēdienkarte ar ko jaunu. Šeit ir gardākā kafija un katrs, kurš iegriežas, vēlas atgriezties vēlreiz.

Par projektu

Projekta nosaukums: Itālijas garša Kurzemē
Projekta īstenotājs: SIA Take the Bake
Publiskais finansējums: 34999.98 EUR
Adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Aizputes novads
Kontaktpersona: Dite Frīdenberga, t. 28222974

Atrašanās vieta

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content