23. aprīlis, 2019 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

Interaktīvas apmācību platformas izstrāde burāšanas un kuģošanas pamatu apgūšanai SIA “Vēju aģentūra” konkurētspējas paaugstināšanai

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest unikālu teorētisko apmācību interaktīvo platformu (tālmācības režīmu). Latviešu jauniešiem dot iespēju iepazīties ar kuģniecības pamatiem interaktīvā veidā. Palielināt burāšanas skolu Pāvilostā pabeigušo skaitu un līdz ar to veicināt Pāvilostu apmeklējušo maksātspējīgo cilvēku skaitu. Ilgtermiņa mērķi ir palielināt kursu kapacitāti, lai, nezaudējot un uzlabojot apmācību kvalitāti, palielinātu apmācāmo kursantu skaitu, popularizēt Latvijas burāšanas un kuģniecības tradīcijas ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Eiropas mērogā, jo papildus apmācību kursam latviešu valodā, ieviest kursu programmas angļu, krievu un vācu valodās. Turpināt būt vadošajiem Latvijā apmācību kvalitātes jomā.

Projekta nosaukums: Interaktīvas apmācību platformas izstrāde burāšanas un kuģošanas pamatu apgūšanai SIA “Vēju aģentūra” konkurētspējas paaugstināšanai
Projekta īstenotājs: SIA Vēju aģentūra
Publiskais finasējums: 11 790.24 €
Projekta adrese: Kalna iela 27, Pāvilosta, Pāvilostas nov., p.n. Pāvilosta, LV-3466
Kontaktpersona: Ronalds Griškevics, t. +371 29104444

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content