17. janvāris, 2019 – ELFLA uzņēmējdarbības projekti

CNC frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas uzsākšanai

Pēc projekta “CNC frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas uzsākšanai” īstenošanas tiks uzsākta tāda koka dizaina priekšmetu ražošana, kuru galvenais izejmateriāls būs jau pieredzējis un reiz izmantots koks. Jaunizveidotā uzņēmuma īpašnieks plāno pagarināt reiz izmantotu un pielietotu kokmateriālu mūžu, piemēram, vecu šķūņu, klēšu būvniecībā izmantoti kokmateriāli, pārvēršot tos jaunos produktus. Rezultātā ar projekta palīdzību tiks sekmēta videi draudzīga, otrreizējās pārstrādes un bezatlikuma ražošana, kas zināmā mērā sekmē arī mērķu sasniegšanu saistībā ar klimata pārmaiņām.

Projekta nosaukums: CNC frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas uzsākšanai
Projekta īstenotājs: SIA “AM WOOD”
Publiskais finasējums: 5810,00 €
Projekta adrese: Kalna iela 4, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Kontaktpersona: Māris Moncevičs t. +371 26025530

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content