17. janvāris, 2019 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos

Izveidot sabiedrībai pieejamas, plašas un sanitārajām normām atbilstošas telpas sabiedriskā centra izveidei Nīcas pagasta Grīnvaltos, lai veicinātu vietējās kopienas aktivitātes.

Projekta nosaukums: Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos
Projekta īstenotājs: Nīcas novada dome
Publiskais finasējums: 11618,27 €
Projekta adrese:  Pērkones iela 2, Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, t. 63452257

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content