11. novembris, 2017 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Tautas tērpu iegāde Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”

Izgatavoti 12 Bārtas tautas tērpu komplekti un apavu komplekti Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”.

Projekta nosaukums: Tautas tērpu iegāde Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”
Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 17981,56 €
Projekta adrese: “Ritmi”, Gavieze, Grobiņas novads
Kontaktpersona: Gunita Laiveniece, t. 29122422

vartava-1200x800

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content