26. janvāris, 2022 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

SUP dēļu un papildus aprīkojuma iegāde

Biedrības “Priekules Veloklubs” darbības mērķi ir saistīti ar veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu.

Lai palielinātu interesi par aktīvo dzīvesveidu un nodrošinātu jau rīkoto pasākumu labāku organizēšanu un daudzveidību, lai pilnveidotu un dažādotu sporta aktīvās atpūtās iespējas plašākam interesentu lokam, projekta ietvaros tika iegādāti desmit SUP dēļi, desmit airi un divpadsmit dažāda izmēra glābšanas vestes.

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, pateicoties vietējas rīcības grupas “Biedrība “Liepājas rajona partnerība””, Lauku atbalsta dienesta un Dienvidkurzemes novada pašvaldības atbalstam.

Par projektu

Kontaktpersona: Mārtiņš Mikāls
Kontakttālrunis: 28631995, 26514229
E-pasts: priekules.veloklubs@inbox.lv
Projekta īstenošanas vieta: Dienvidkurzemes novads
Projekta nosaukums: SUP dēļu un papildus aprīkojuma iegāde
Projekta numurs: 21-02-AL13-A019.2203-000005
Publiskais finansējums: 7999.31 EUR (t.sk., publiskais finansējums – 6799.41 EUR, Dienvidkurzemes novada pašvaldība līdzfinansējums – 1199.90 EUR)

Projekta īstenošanas vieta

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content