20. decembris, 2017 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana

Pie esošā bērnu dārza “Zvaniņš” izveidots jauns rotaļu laukums dažādām bērnu vecuma grupām 0-7 g.v., neatkarīgi no viņu garīgā un fiziskā veselības stāvokļa un norobežots ar sētu, jo blakus atrodas auto ceļš.

Projekta nosaukums: Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana
Projekta īstenotājs: Rucavas novada dome
Publiskais finasējums:  15231,81
Projekta adrese:  “Zvaniņš”, Rucava, Rucavas novads, LV-3477
Kontaktpersona: Edgars Bertrams t. 26143329

rucava2-1200x800

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content