17. janvāris, 2019 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta

Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu universālu sporta laukumu “Villa Alma” teritorijā, tādējādi dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un aktīvā tūrisma iespējas.

Projekta nosaukums: Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2. kārta
Projekta īstenotājs: Liepājas  novada dome
Publiskais finasējums: 45 000,00 €
Projekta adrese: “Varavīksnītes”, Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3401
Kontaktpersona: Solvita Zvejniece, t. 63404709

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content