17. janvāris, 2019 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1. kārta

Projekta mērķis ir atjaunot, labiekārtot un modernizēt publiskās aktīvās atpūtas laukumus zemesgabalā “Varavīksnītes”, Bernātos, radot pievilcīgu un sakārtotu vidi aktīvai brīvā laika pavadīšanai, sporta pasākumu un nometņu rīkošanai, tādējādi paaugstinot arī Bernātu dabas parka potenciālu un pievilcību tūrisma jomā.

Projekta nosaukums: Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1. kārta
Projekta īstenotājs: Liepājas  novada dome
Publiskais finasējums: 45 000,00 €
Projekta adrese: “Varavīksnītes”, Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3401
Kontaktpersona: Solvita Zvejniece, t. 63404709

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content