11. novembris, 2017 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai

Izveidojot ielu tirdzniecības laukumu ar nojumi, stāvlaukumu un sabiedrisko tualeti, radīta iespēja novada zemniekiem, mājražotājiem un citiem uzņēmējiem realizēt savu produkciju tuvāk pircējam un pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iegādāties vietējo uzņēmēju ražojumus.

Projekta nosaukums: Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā
Projekta īstenotājs: Priekules novada dome
Publiskais finasējums: 45000,00 €
Projekta adrese:Peldu iela 1, Priekule, Priekules novads
Kontaktpersona: Una Ržepicka, tālr: 26101674

priekule-21200x800

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content