17. janvāris, 2019 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Pastaigu un rekreācijas takas būvniecība īpašumā “VOLZBAHS” Vaiņodes novadā

Labiekārtot atpūtas vietu “Volzbahs”. Projekts paredz ierīkot taku ar pakāpieniem (jeb kāpnes ar margām un skatu laukumiem) Volzbaha nogāzē 105,5 m garumā. Uzbūvējot kāpnes, palielināsies nogāzes daudzfunkcionalitāte, piemēram, nogāzes pārredzamība pasākumu laikā (kāpnes izmantojamas kā skatītāju vietas, vienlaikus uzlabojot drošību, novēršot neuzmanīgu pārvietošanos pa nogāzi). Sevišķi nozīmīgi tas būs ziemas pasākumu laikā, tās nodrošinās skatītājiem drošu un ērtu stāvēšanu. Izveidosies jauna vieta dažādu pasākumu svinēšanai.

Projekta nosaukums: Pastaigu un rekreācijas takas būvniecība īpašumā “VOLZBAHS” Vaiņodes novadā
Projekta īstenotājs: BDR “VOLZBAHS”
Publiskais finasējums: 43806,81 €
Projekta adrese: Volzbahs, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
Kontaktpersona: Raimonds Bokums, t. 29188933

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content