17. janvāris, 2019 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam “Kurzemnieks”

Ar Kurzemes goda tērpu izstādīšanu, mūžizglītības lekciju un muzejpedagoģisko nodarbību, par tautas tērpu valkāšanas tradīcijām Kurzemē sagatavošanu Aizputes novadpētniecības muzejā, veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras mantojuma apzināšanā, un papildināt vietas potenciālu ar jaunu ar tūrismu saistīta pakalpojuma un produkta piedāvājumu. Iegūstot jaunu kolektīva koptēlu ar etnogrāfiski pareiziem un pilnīgiem Kurzemes goda tautas tērpiem, pārliecinoši varēsim parādīt ne tikai savu piederību Kurzemes novadam, bet arī prezentēt Kurzemes goda tautastērpa bagātību un greznumu, kas ir īpaši raksturīga Kurzemes novadam, koncertos Latvijā un ārzemēs.

Projekta nosaukums: Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam “Kurzemnieks”
Projekta īstenotājs: BDR “Aizputnieks”
Publiskais finasējums: 18000,00 €
Projekta adrese: Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Kontaktpersona: Inta Rudzīte, t. 29373185
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content