Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana

Projekta ietvaros izgatavoti un uzstādīti 6 Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stendi, nodrošinot līdz šim nebijuša, unikāla kultūrvēsturiskā materiāla izklāstu atbilstoši katrai Grobiņas arheoloģiskā ansambļa vietai divās valodās – latviešu un angļu. Līdz ar to var droši apgalvot, ka plānotie informācijas stendi ir pilnīgs jauninājums visā novada teritorijā. Turklāt aprakstošais materiāls papildināts ar spilgtām, uzskatāmām un viegli saprotamām bildēm, kas ļaus vēl precīzāk uztver katras Grobiņas arheoloģiskā ansambļa vietas glabāto kultūrvēsturisko mantojumu un tā stāstu.

Projekta nosaukums: Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana
Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 2607,00 €
Projekta adrese: Saules iela 25, Grobiņa, Grobiņas novads
Kontaktpersona: Linda Gulbe, t. 26396860

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content