12. novembris, 2017 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Gramzdas baznīcas atjaunošana Gramzdas pagastā, Priekules novadā “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!”

Atjaunots Gramzdas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts.

Projekta nosaukums: Gramzdas baznīcas atjaunošana Gramzdas pagastā, Priekules novadā “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!”
Projekta īstenotājs: Gramzdas evanģēliski luteriskā draudze
Publiskais finasējums: 9047,49 €
Projekta adrese: “Gramzdas mācītāja ferma”, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Kontaktpersona: Vaclovs Kadaģis, tālr: 26437197

gramzda-nica-1200x800

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content