12. novembris, 2017 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Durbes stadiona labiekārtošana

Nodrošināt sociālo iekļaušanos un uzlabot lauku dzīves telpu, padarot to draudzīgāku un pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, labiekārtojot Durbes pilsētas stadionu ar sporta inventāru, kurš piemērots arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem, un izveidojot skeitparku.

Projekta nosaukums: Durbes stadiona labiekārtošana
Projekta īstenotājs: Durbes novada dome
Publiskais finasējums: 44198,50 €
Projekta adrese: Zāļu iela 2, Durbe, Durbes novads
Kontaktpersona: Signe Rozenšteina, tālr: 22033850

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content