17. februāris, 2022 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Drukas aprīkojuma iegāde

Biedrības “Priekules Veloklubs” darbības mērķi ir saistīti ar veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu.

Lai varētu uzlabot esošo pasākumu organizatorisko pusi, t.i., efektīvāk izmantot biedrības rīcībā esošos resursus, projekta ietvaros tika iegādāts drukas aprīkojums: sublimācijas printeri A3, galda ploteris, termoprese, termoprese krūzēm ar sildementiem, nozīmīšu izgatavošanas prese, portatīvais dators. Katrs īstenotais sporta pasākumus un cita aktivitāte ir tiešā viedā saistītu dalībnieku apbalvošanu un pateicību, pasniedzot dažādus apbalvojumus labākajiem un suvenīrus dalībniekiem, kā arī būs iespējams izgatavot pasākumu norisei nepieciešamās norādes. Apbalvojumi, dāvanas par dalību ir svarīgas ikvienam dalībniekam, pat neatkarīgi no vecuma.

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, pateicoties vietējas rīcības grupas “Biedrība “Liepājas rajona partnerība””, Lauku atbalsta dienesta un Dienvidkurzemes novada pašvaldības atbalstam.

Par projektu

Kontaktpersona: Mārtiņš Mikāls
Kontakttālrunis: 28631995, 26514229
E-pasts: priekules.veloklubs@inbox.lv
Projekta īstenošanas vieta: Dienvidkurzemes novads
Projekta nosaukums: Drukas aprīkojuma iegāde
Projekta numurs: 21-02-AL13-A019.2203-000004
Projekta kopējās izmaksas: 6219,40 EUR, t.sk., publiskais finansējums – 6219,40 EUR, Dienvidkurzemes novada pašvaldība līdzfinansējums – 1965,52 EUR

Projekta īstenošanas vieta

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content