17. janvāris, 2019 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē

Projekta mērķis ir izveidot Durbes pilsētā kvalitatīvu un pievilcīgu dabas tūrisma un rekreācijas objektu- celiņu gar Durbes pilskalnu un dīķi iedzīvotājiem un attīstīt tūrisma produkta klāstu, mazinot vēsturisko piesārņojumu.

Projekta nosaukums: Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē
Projekta īstenotājs: Durbes novada dome
Publiskais finasējums: 40 000,00 €
Projekta adrese: Durbe, Durbes novads
Kontaktpersona: Signe Rozenšteina, t. 22033850

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content