4. janvāris, 2018 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā

Attīstīt dabas tūrisma infrastruktūru Kazdangas parkā, izbūvējot jaunu būvi pāri Dzirnezeram – gājēju tilts, laipa un skatu tornis – izveidojot ekonomiski aktīvu vietu Kurzemes reģionā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu.

Projekta nosaukums: Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā
Projekta īstenotājs: Aizputes novada dome
Publiskais finasējums: 45000,00 EUR €
Projekta adrese: “Dzirnezers”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads
Kontaktpersona: Biruta Konrāde, t. 26546632

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content