Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Cimdeniekos, Grobiņas pagastā

Izveidots aktīvās atpūtas laukums Grobiņas pagasta Cimdenieku ciemā, uzstādot 4 jaunus sporta/aktīvās atpūtas elementus, kur vietējiem bērniem un jauniešiem t.sk. bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku sportiskā garā.

Projekta nosaukums: Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Cimdeniekos, Grobiņas pagastā
Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 7551,61 €
Projekta adrese: Centrālā iela 3/5, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
Kontaktpersona: Gunita Laiveniece , t. 63497967, 29122422

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content