17. janvāris, 2019 – ELFLA sabiedriskā labuma projekti

Baznīcas jumts vieno un pasargā

Saglabāt vietējo sakrālo mantojumu, atjaunojot publiska objekta Mežgalciema baznīcas jumta segumu.

Projekta nosaukums: Baznīcas jumts vieno un pasargā
Projekta īstenotājs: REL. MEŽGALCIEMA BAPTISTU DRAUDZE
Publiskais finasējums: 13511,69 €
Projekta adrese: “Mežgalciema baznīca”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, t. 26464782

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content