Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA uzņēmējdarbības projekti » Uzņēmuma ražošanas procesa modernizācija

Uzņēmuma ražošanas procesa modernizācija

mērķis: Projekta ietvaros iegādātā tehnika dod iespēju saražot eksportspējīgu produktu, tās ir niedres, kas ir sagatavotas jau kā būvmateriāls jumtu klāšanai. Jaunais agregāts niedres sagatavos jau kūlīšos, niedres netiek salauzītas un saspiestas, tās nav jāšķiro, palielinās saražotās produkcijas apjoms un kvalitāte, samazinās laiks, kas tiek patērēts produkcijas saražošanai.

Projekta nosaukums: Uzņēmuma ražošanas procesa modernizācija
Projekta īstenotājs: SIA “ROYAL REED”
Publiskais finasējums: 35 000,00 €
Projekta adrese: “Meistari”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Kontaktpersona
: Māris Čamans, t. 29665054

rucava-1200x800